ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ “ಲೈಫ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ”..!

ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಈ ವಾರ ಗೆಳೆಯರು ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ಯುಗ. ಯುವಕರಿಗಷ್ಟೇ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸೆಲ್ಫಿ ಅಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡಾ

Read more