ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ

>  ರವೀಂದ್ರ ವೈ.ಎಸ್. ಬೆಳಗಾವಿ, ನ.23- ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ನೂತನ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ

Read more