ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಾರಾಜೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ

ನಾಸಿಕ್(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ), ಸೆ.4- ವಾಹನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ವಾಹನ (ಮಲ್ಟಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಕಲ್-ಎಂಯು) ಮಜಾರೋವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.  ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ

Read more