ನೆನಪಿರಲಿ.. ತಾಯಿ ಹಾಲಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವೇ ಇಲ್ಲ..!

ಕೃತಕ ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸ್ತನಪಾನವು ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತನಪಾನ

Read more