ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ‘ಕಥಾನಾಯಕುಡು’ ಟೀಮ್

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಾ.ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಹೇಗೂ ಅದೇಥರ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎನ್‍ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು. ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರ

Read more