ಸೌದಿಯಿಂದ ಲೆಬನಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಪಹರಣ…?

ಬೈರುತ್, ನ.12-ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸಾದ್ ಅಲ್-ಹರೀರಿಯನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು

Read more