ಹೊಸ ಕಾಮಿಕ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಕಾಮಿಕ್ ಕಾನ್‍ ಸಮಾವೇಶ..!

ಕಾಮಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಬಹುವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಿಕ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಯಾನ್ ಡೀಗೋನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮಿಕ್-ಕಾನ್

Read more