ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡುವ ‘ಋತು ಚಕ್ರ’

– ಜಯಶ್ರೀ. ಜೆ. ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಈ ಜನ್ಮ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿತೇನೋ? ಹದಿ ಹರೆಯದಿಂದ ಈ ನೋವು ಸಹಿಸಿ ಸಹಿಸಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಮುಂದೆ ಬಾಯಿ ತೆಗಿಯೋ

Read more