ಬಿಡಿಎ ಮನೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾರಾಟ ಸರಳೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ಮುಂದೆ PPP ಯೋಜನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.7- ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ(ಪಿಪಿಪಿ )

Read more