ಇಂದಿನಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭ, ಓಲಾ- ಊಬರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ.30-ಓಲಾ ಮತ್ತು ಊಬರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಗರದ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು (ಸೇವೆ) ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಭರಮೇಗೌಡ

Read more