ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (14-07-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗೌರವ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಹೊರತು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದಲ್ಲ. ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೋಡ ಆಕಾಶವನ್ನೇರಿ ನಿಂತಿದೆ. ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಮುದ್ರ ಕೆಳಗಿದೆ.-ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (04-06-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ಗೃಹಸ್ಥನಲ್ಲದವನು, ದೊಡ್ಡ ವ್ರತ ಕೈಗೊಂಡಿರುವವನು ಹೆಂಗಸರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನ್ನು ಆಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಡೆಯುತ್ತವೆ. ಯತಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಪಹರಿಸುತ್ತವೆ. –ಭಾಗವತ

Read more