ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (02-08-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಪಂಡಿತರು ಶತ್ರುಗಳು. ದರಿದ್ರರಿಗೆ ಧನಿಕರೂ, ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕರೂ, ಕುರೂಪಿಗಳಿಗೆ ಸುರೂಪಿಗಳೂ ಶತ್ರುಗಳು. –ಮಹಾಭಾರತ  ಪಂಚಾಂಗ : ಗುರುವಾರ, 02.08.2018 ಸೂರ್ಯ ಉದಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (28-05-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :   ಎಲೈ ಕಾಲಕೂಟವಿಷವೇ..! ನೀನು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನಾರಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೆ..! ನಿನಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವರಾರು..? ಮೊದಲು ನೀನು ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (15-05-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ಯಾವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಈ ದೇಹವೆಂಬ  ಮನೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮುಪ್ಪು ದೂರವಾಗಿದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಆಯುಸ್ಸಿನ ಕ್ಷೀಣದೆಶೆಯುಲ್ಲಂಟಾಗಿಲ್ಲವೋ ಆಗಲೇ ವಿದ್ವಾಂಸನಿಂದ

Read more