ಕೊಡಗು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ..? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳೋದೇನು..?

ಬೆಂಗಳೂರು,ಆ.23-ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು, ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸದಿರುವುದು ಕೂಡ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು

Read more