ವಿಂಡ್‍ಸರ್ಫಿಂಗ್‍ನಲ್ಲಿ 11 ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಸಾರಾಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ

ಜಲಕ್ರೀಡೆಗಳು ರೋಚಕ-ಸಾಹಸಮಯ. ಫ್ಯೂರ್‍ಟೆವೆಂಚುರಾ ಎಂಬ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ವಿಂಡ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‍ಶಿಪ್‍ನಲ್ಲಿ ಅರುಬಾದ ಸಾರಾ-ಕ್ವಿಟ್ಟಾ ಆಫ್‍ರಿಂಗಾ ಸತತ 11ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ

Read more