ಸಾರಸ್ವತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್’ನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ

ಸಾರಸ್ವತ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಲೆರಿಕಲ್ ಕೆಡರ್ ದರ್ಜೆಯ ಮಾರ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ

Read more