ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸತ್ಯ ಎಸ್. ತ್ರಿಪಾಠಿ ನೇಮಕ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ (ಪಿಟಿಐ), ಆ.28-ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಎಸ್. ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪರಿಸರ

Read more