ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೈಸನ್ಸ್ ರದ್ದು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ.27-ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಹ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್

Read more