ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ : ಶಾಟ್ ಪುಟ್’ನಲ್ಲಿ ತಾಜೀಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್’ಗೆ ಚಿನ್ನ

ಜಕಾರ್ತ, ಆ.26: ಭಾರತದ ತಾಜೀಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಏಶ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನ ಪುರುಷರ ಶಾಟ್ ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಜೀಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ 20.75

Read more