ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ‘ಬ್ಲೂಫಿಲಂ’ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಮುಕ ಶಿಕ್ಷಕ

ತುಮಕೂರು, ಜೂ.8- ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಮುಕ ಶಿಕ್ಷಕನಿಂದ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಟಗೆರೆ

Read more