ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೊಂದು ಸಲಹೆ

ಬೆಂಗಳೂರು,ಆ.16- ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿದ್ರೆ ಅಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಮಲಗುವ ಹಾಸಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಹೆಚ್ಚು

Read more