ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತಿದ್ದ 2 ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಸೆ.9- ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೀವಂತ ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ವಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮರಳಿ ಕಾಡಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ಹಲಸೂರು

Read more