ಕಣ್ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಬಣ್ಣದ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಫಿಜ್ಜಾ..!

ರುಚಿಕರ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಆತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದು ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಳೆಯುವ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣದ ಫಿಜ್ಜಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜೆಲ್ಸ್‍ನ

Read more