2022ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1.4 ಶತಕೋಟಿಗೇರಲಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ.16-ದೇಶದಲ್ಲಿ 2022ರ ವೇಳೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 1.4 ಶತಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಂದಿ 4-ಜಿ ಸೌಲಭ್ಯ

Read more