ಲಿಂಗಾಯಿತ-ವೀರಶೈವರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಯಾರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.1- ಲಿಂಗಾಯಿತ-ವೀರಶೈವರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಭಾರೀ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಸಚಿವರು

Read more