ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಭಕ್ತಿ, ಜೀವನವೆಲ್ಲ ವಿದೇಶಿ ಆಸಕ್ತಿ..!

ಇಂದು ನಾವು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಹಂತವಾದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್‍ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಾದ ಟಿವಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ವಿದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ

Read more