ಹುಡುಗಿಯ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹುಚ್ಚಿನಿಂದ ಮದುವೆಯೇ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು..!

ಲಕ್ನೋ. ಸೆ.09 : ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಬರ್‌ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ರಸಂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ

Read more