ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (11-07-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಒಬ್ಬನ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಮೇಲಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಕೈಯಿಂದ- ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ದಾನಿ ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷುಕರ ನಡುವಣ ಭೇದವು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

Read more

ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ..? ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ದಿನಭವಿಷ್ಯ- 04-07-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗೆ ಕುಳ್ಳಿರಲು ಆಸನವನ್ನೂ ನೀರನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. -ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಪಂಚಾಂಗ : 04.07.2018

Read more

ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ..? ( ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ದಿನಭವಿಷ್ಯ- 27-06-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಂದ  ದೂಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು  ಹೇಗೆ? ಮಾತಿನ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಶುದ್ಧತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜನರು ದುಷ್ಟರಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. -ಉತ್ತರರಾಮಚರಿತ ಪಂಚಾಂಗ : 27.06.2018 ಬುಧವಾರ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (20-06-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಧರ್ಮ ದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವು ನೆಲೆಸಿದೆ. ಪಿತೃವಾಕ್ಯಪರಿಪಾಲನವು ಧರ್ಮವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದೆ.  -ರಾಮಾಯಣ, ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪಂಚಾಂಗ : 20.06.2018 ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಬೆ.05.55

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (13-06-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ಇತರರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರ. ಹೊಟ್ಟಿನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬರಿಯ ಅಕ್ಕಿ ಮೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. -ಸಮಯೋಚಿತಪದ್ಯಮಾಲಿಕಾ ಪಂಚಾಂಗ : 13.06.2018 ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಬೆ.05.53

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (06-06-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಪುತ್ರನಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಸಿಯ ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರೇಖೆಗಳು ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಗಲೂ ಅಳಿಸದೆ ಇರುತ್ತವೆ. -ನೀತಿಧನದ-10

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (30-05-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :   ಹಾವುಗಳು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ. ಅವು ದುರ್ಬಲ ವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಡಾನೆಗಳು ಒಣ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಲಯುತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠರು ಗೆಡ್ಡೆ-ಗೆಣಸುಗಳಿಂದಲೂ, ಹಣ್ಣು ಗಳಿಂದಲೂ ಕಾಲ ತಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಂತೋಷವೇ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (23-05-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ಎಲೈ ಮನಸ್ಸೇ, ಈ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿಷಯ ಸುಖವೆಂಬ ಕಾಡಿನಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾಗು. ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳನ್ನೂ ಉಪಶಮನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾದ, ಶಾಂತವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಕ್ಷಣಕಾಲ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (16-05-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮ, ಮೋಕ್ಷಾಭಿಲಾಷೆ, ಮಹಾಜನರ ಸಂಸರ್ಗ ಇವು ಮೂರು ದುರ್ಲಭ. ಅದು ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ದೊರೆಯತಕ್ಕದ್ದು. -ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ ಪಂಚಾಂಗ : 16.05.2018 ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಬೆ.05.55

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (09-05-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  : ಆತ್ಮಸಂಯಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿವೇಕ, ವಿನಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿದ್ಯೆ, ಸರಳತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಧಿಕಾರ ಇವು ಮಹಾತ್ಮರ ಲಕ್ಷಣ. -ಸುಭಾಷಿತ ರತ್ನಭಾಂಡಾಗಾರ ಪಂಚಾಂಗ : 09.05.2018 ಬುಧವಾರ

Read more