ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಪುರುಷರ ದೃಷ್ಟಿ ‘ಅಲ್ಲೇ’ ಏಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ..?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಎಂಬುದು ಹಳೆಯ ವಿಷಯ, ಆದರೆ ಈಗ ವಿಷಯ ಅದಲ್ಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ

Read more