ಚೊಚ್ಚಲ ಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಬೃಹತ್ ವಿಹಾರ ನೌಕೆ

ಪ್ರಶಾಂತ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಸಮುದ್ರಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸುಂದರ ಅನುಭವ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಐಷಾರಾಮಿ ನೌಕೆ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಿಂದ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿ

Read more