ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ, ಜೂ.21-ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯೋಗ ಬಹು ಐಚ್ಚಿಕ ವಿಷಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಉಪ ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮಿನಾ ಮಹಮದ್, ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆಯ

Read more