ಹಬ್ಬಗಳು ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಮಾರ್ಗತೋರುತ್ತೇವೆ : ಅಡ್ನೂರ ಶ್ರೀಗಳು

ಗದಗ,ಅ.1- ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿಏಕತೆ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿಇದೆ. ಇತರರ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ  ಇರುವುದನ್ನುಧರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೋಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಮತ್ತು

Read more