ಅನಧಿಕೃತ ಪಂಪಸೆಟ್ – ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ : ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ

ಗೋಕಾಕ,ಸೆ.1- ಘಟಪ್ರಭಾ ಬಲದಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅನಧಿಕೃತ ಪಂಪಸೆಟ್ ಹಾಗೂ ಪೈಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಲುವೆಯ

Read more