ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ : ಅಮೀರ್ ಖಾನ್

ಬ್ಯಾಕ್-ಟು-ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲಾಕ್‍ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೂಪರ್‍ಸ್ಟಾರ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ತನ್ನ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ

Read more