ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅಸ್ತಮಾ ಪೇಶಂಟ್’ಗಳೇ ಹುಷಾರ್..!

– ಡಾ.ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್.ಜಿ. ಅಸ್ತಮಾ ವೈವಿಧ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆಬಿಗಿತ, ಎದೆನೋವು, ಉಬ್ಬಸ, ಗೊರಗುಟ್ಟುವುದು, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಬಳಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲ

Read more

ಹುಷಾರ್.. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ

ಇಂದು ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಸ್ತಮಾ ಕಾಯಿಲೆ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲರ್ಜಿ ಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳ

Read more