ಮಹಿಳೆಯರು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ : ಉಮಾಶ್ರೀ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಅ.22- ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ

Read more

ಶಿಕ್ಷಕರು ಭವ್ಯಭಾರತ ಕಟ್ಟುವ ಆಧುನಿಕ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳು

ಬಾದಾಮಿ,ಸೆ.16- ಶಿಕ್ಷಕರು ಭವ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಆಧುನಿಕ ನಿರ್ಮಾತೃ ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ದೇವರ ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಶಿಲ್ಪಿಗಳೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹಗಳಿರುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ

Read more

ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯೇ`ಭಯಂಕರ’ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ

ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಸುಖವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ ಬಹುದಾದಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದೆಯಾದರೂ ಈ

Read more