ಆನೇಕಲ್ ಬಂದ್ ಯಶಸ್ವಿ

ಆನೇಕಲ್, ಏ.21- ಎಸ್ಸಿ- ಎಸ್ಟಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜೈಭೀಮ್ ಐಕ್ಯತಾ ವೇದಿಕೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಆನೇಕಲ್ ಬಂದ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆನೇಕಲ್, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ,

Read more