ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 250 ಆಫ್ರಿಕಾ ವಲಸಿಗರ ಜಲಸಮಾಧಿ

ರೋಮ್, ಮಾ.24-ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರವು ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಮೃತ್ಯಕೂಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೂರಾರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಆಪೋಶನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಆಫ್ರಿಕಾ ವಲಸಿಗರು ಜಲ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

Read more