ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಶಾಯಿರಿ ಕವಿ ಇಟಗಿ ಈರಣ್ಣ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಮಾ.13 : ಕನ್ನಡ ಮೊದಲ ಶಾಯಿರಿ ಕವಿ ವಿ ಪ್ರೊ. ಇಟಗಿ ಈರಣ್ಣನವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ, ಕವಿಯಾಗಿ, ನಾಟಕಕಾರರಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ನಾನು ನೀನು ರಾಜಿ

Read more