ಪಿಂಚಣಿ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 9-ಪಿಂಚಣಿ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ, ವಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೇ ಪಾವತಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆ (ಇಪಿಎಫ್‍ಒ) ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ

Read more