ಇಸ್ರೇಲ್‍ ಜೊತೆ 30 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕುದುರಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತ

ಟೆಲ್ ಅವಿವ್, ಮೇ 22-ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಪಡೆಯ ನಾಲ್ಕು ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳಿಗೆ ವಾಯು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರೈಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಏರೋಸ್ಪೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 630 ದಶಲಕ್ಷ

Read more

2 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಹಿ

ಜೆರುಸಲೆಂ, ಏ.7- ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಎರಡು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿತ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭೂಮಿಯಿಂದ

Read more

ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಮೋನ್ ಪೆರೆಸ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಜೆರುಸಲೆಂ, ಸೆ.28-ಯುದ್ಧದಿಂದ ಜರ್ಝರಿತವಾಗಿದ್ದ ಇಸ್ರೇಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಸಿದ್ದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕøತ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

Read more