ಇ-ಮೇಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ..!

ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಇಮೇಲ್‍ಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಇಮೇಲ್‍ಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡುವವರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ

Read more