ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂತು ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ (ಎ.ಸಿ) ಉಡುಗೆ..!

ಪಾಟ್ನಾ, ಮಾ.8-ಸಹಿಸಲಾಗದ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಕೋಪ, ಧಗೆಯಿಂದ ಬೆವರಿ ಬಸವಳಿಯುವ ಶರೀರವನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಮೈಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸುವ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಉಡುಗೆಯೊಂದು(ಎಸಿ ಜಾಕೆಟ್) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ

Read more