ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ, ಸೆ.28- ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಉತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುವ ಮಹಾಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಡಾ.

Read more