ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನನಗರಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು..!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ.12-ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನನಗರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯವರು

Read more