ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕುಲಾಂತರಿ ತಳಿಯ ಸಾಸಿವೆ ಬೇಡ

ಸ್ವಸ್ಥಜೀವನ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಾಸಿವೆಯ ಉತ್ಕಷ್ಟ  ದರ್ಜೆಯ ತಳಿಗಳಿದ್ದರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಸ್ಕರಣ ತಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಉತ್ಫನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

Read more