ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ : ದತ್ತ

ಕಡೂರು, ಸೆ.10- ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ಕಸುವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 61 ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿ ದಾಖಲೆ

Read more