ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು

ಬೇಲೂರು, ಆ.17- ಸರ್ಕಾರ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆನೇಕ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ

Read more