ಕಂಗನಾ ಈಗ ‘ದಿ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಝಾನ್ಸಿ’

ಕಂಗನಾ ರನಾವತ್-ರೂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ. ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರಿಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹುಡುಗಿಯ ಬಾಯಿ ಬೊಂಬಾಯಿ. ಗಂಡಸರನ್ನೇ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡುವ ಜಗಳಗಂಟಿ (ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಪ್ರಕರಣ

Read more