ಕಟ್ಟಡ ಅನುಮತಿ ಮುಗಿದರೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬಹುದೇ?

ಬಾದಾಮಿ,ಅ.1- ಪುರಸಭೈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿಯು ಅಗಸ್ಟ್ 2016ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದರೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವುದು ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟಡ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ನೋಟಿಸ್

Read more