ಪಟಾಕಿಗಳಿಗೂ ಬಂತು ಕರೀನಾ, ಬೆನ್‌ಟನ್ ಚಿತ್ರದ ಮೆರಗು

ನವದೆಹಲಿ, ಅ. 23- ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಟಾಕಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗುವುದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. ಆ ಪಟಾಕಿಗಳ ಮೆರುಗನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾನಾ ರೀತಿಯ

Read more